Skip to content

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Malaysia.
* Bemærk restriktioner i det meste af Malaysia indtil 6.12.2020 *

Senest opdateret 25.11.2020 18.00
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Malaysia.

Læs rejsevejledningen for Malaysia og rejserådene i en tid med COVID-19.

Information om konkrete restriktioner i Malaysia opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Malaysia, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Malaysia.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser. Læs mere i afsnittene Rejserestriktioner og Lokale restriktioner nedenfor.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Rejserestriktioner

Malaysia har indført indrejseforbud med enkelte undtagelser. Det betyder, at kun malaysiske statsborgere og enkelte grupper af udlændinge kan indrejse. 

Følgende persongrupper er undtaget for indrejseforbuddet:

  • Personer med permanent opholdstilladelse
  • Personer med Malaysia My Second Home (MM2H) (bemærk særlig forhåndsgodkendelse påkrævet. Der henvises til de malaysiske myndigheders særlige MM2H-hjemmeside (mm2h.gov.my)).
  • Udlændinge med malaysisk arbejdsvisum. I denne kategori opereres med underkategorier. For flere af disse gælder det, at der stilles krav om en forhåndsgodkendelse af indrejse fra de malaysiske myndigheders side. Mere detaljerede retningslinjer findes her

Dertil kommer, at nye regler, hvis status i forhold til gældende regler er uklare, jævnligt annonceres. Helt generelt anbefales det derfor at søge de malaysiske myndigheders godkendelse inden rejsen, jf. også nedenfor.  

I forbindelse med genindførsel af obligatorisk karantæne på karantænehoteller eller karantænecentre ved indrejse (se nedenfor) stiller de malaysiske myndigheder nu generelt en række krav før indrejse:

- at rejsende på forhånd downloader og udfylder et "Letter of Undertaking and Indemnity" (LoU) om bl.a. udgifter for det obligatoriske karantæneophold.

- at rejsende på forhånd indhenter en indrejsetilladelse fra den malaysiske ambassade i den rejsendes opholdsland. Den malaysiske ambassade for Danmark ligger i Stockholm. Indrejsetilladelsen vil bl.a. skulle forevises ved check-in og boarding.

Der forventes under de gældende regler ikke stor lydhørhed over for udlændinge med malaysisk arbejdsvisum, som vælger at forlade Malaysia for at holde ferie i udlandet, og som efter ferien ønsker at returnere til Malaysia.

Erhvervsrejser til Malaysia kan i visse tilfælde være muligt, såfremt man er villig til at overholde indrejserestriktioner og karantæneregler. Læs mere her

Passagerer på skibe og eller private både kan ikke forvente at få tilladelse til at gå fra borde.

Karantæneregler

Malaysia har indført 14 dages karantæne for personer, der tillades indrejse i Malaysia fra udlandet.

Med virkning fra 24. juli 2020 skal alle indrejsende efter negativ covid-test i lufthavnen i karantæne i 14 dage på et karantænehotel eller karantænecenter efter de malaysiske myndigheders anvisning. Hjemmekarantæne er ikke længere en option. 

Der vil være covid-test ved ankomsten i Malaysia og igen i slutningen af karantæneperioden. Hvis du testes positiv, selvom du er symptomfri, vil du blive indlagt på offentligt hospital.

Interne rejserestriktioner

Rejse mellem delstaterne på den malaysiske halvø er generelt tilladt, men ved stigning i smittetallet kan der indføres rejserestriktioner, herunder karantæne, med kort eller intet varsel. 

Delstaterne Sarawak og Sabah har separate immigrationsregimer også i forhold til regler for karantæne og test. Der gælder således særlige regler for rejse mellem halvøen og delstaterne på Borneo. 

Du bør altid kontakte de lokale myndigheder og sikre at rejse til og fra de pågældende stater vil blive tilladt i dit konkrete tilfælde.

Transitmuligheder

Det er kun muligt at rejse i transit via Kuala Lumper i Malaysia.

Når du ankommer til Kuala Lumpur med fly, skal du opholde dig i den samme terminal. Den videre rejse fra Malaysia, må ikke kræve at du skal forbi immigrationskranken. Din baggage skal derfor også være tjekket ind til hele rejsen.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

* Restriktioner foreløbigt gældende til 6. december *

De malaysiske myndigheder har indført en række restriktioner, Conditional Movement Control, i de fleste stater på den malaysiske halvø (inklusive Kuala Lumpur). Der er også restriktioner i Sabah og Sarawak. Visse økonomiske aktiviteter er tilladte omend med krav om hjemmearbejde, mens bl.a. undervisning er forbudt. Der er også indført rejserestriktioner mellem staterne. Du bør undersøge de aktuelle lokale regler i dagspressen og på regeringens sociale medier (navnlig via app'en Telegram) før du begiver dig på rejse mellem staterne. Visse rejser kan kræve godkendelse af politiet.

Restaurantbesøg er underlagt restriktioner, og kun et begrænset antal personer fra en familie kan gå på indkøb. 

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke udgangsforbud.

Forsamlingsforbud

Der er forsamlingsforbud for større grupper.

Mundbind

Der er krav om mundbind i det offentlige rum hvor flere personer opholder sig eller hvor det ikke er muligt at holde afstand, samt i indkøbscentre mv.

Nedlukning / Genåbning

- De fleste arbejdsplader er åbne, selvom mange arbejder hjemme.

- Restauranter og cafeer er åbne, men med kortere åbningstider og restriktioner i forhold til fysisk afstand og registrering af personoplysninger.

- Teatre, biografer, koncertsale, barer, natklubber m.m. er ikke åbne.

- De fleste parker og pladser er åbne, men vær opmærksom på restriktioner for børn.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Myndighedernes centrale hotline er 03 8881 0200 / 03 8881 0600 / 03 8881 0700, hvis du har symptomer på COVID-19 eller brug for rådgivning.

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Du kan ikke forvente at få forlænget dit turistvisum pga. COVID-19, men myndigheder tillader i visse tilfælde kortere ”overstay”.

Hvis du overtræder reglerne, kan du risikere bøde, fængselstraf og/eller ”black-listing” for indrejse i Malaysia.

Det er muligt at forlænge arbejdsvisum, men der er lang ventetid.

Kontakt immigrationsmyndighederne eller din arbejdsplads agent for nærmere oplysninger.

Ambassaden behandler ikke sager om visum i Malaysia.

Udrejse af Malaysia

Der er begrænsede rejsemuligheder fra Malaysia til Danmark, omend Qatar har fløjet uden afbrydelser dog med ændrede intervaller. 

En række andre flyselskaber genoptager fra tid til anden flyvningen til Malaysia.


Flyafgange kan blive aflyst (eller ændret) med kort varsel, så du bør holde tæt kontakt med fly-/rejseselskabet.

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Indrejse i Danmark

Hvis du ikke er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse ind i Danmark afhængigt af, hvilket land du har bopæl i.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets Hotline vedr. indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider
De lokale myndigheder har ikke hjemmesider med COVID-19 oplysninger. Du bør derfor følge de lokale nydhedsmedier.

Lokale myndigheders hotlines
Du kan kontakte sundhedsmyndighederne på deres hotlines:

  • 03 8881 0200
  • 03 8881 0600
  • 03 8881 0700

Lokale nyhedsmediers hjemmesider

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Malaysia, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.