Skip to content

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Malaysia.

Senest opdateret den 1. juli 2020 kl 1000 KL tid
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Malaysia frem til og med den 31. august som følge af COVID-19 pandemien. Det gør vi, fordi mange lande i øjeblikket indfører omfattende restriktioner med kort varsel for at forebygge smittespredning med coronavirus/COVID-19.

Hvis du rejser i udlandet, og du ønsker at komme hjem til Danmark, opfordres du til at gøre det nu. Du bør undersøge mulighederne for hjemrejse i dialog med dit rejse-, fly- og/eller forsikringsselskab.

Opfordringen gælder ikke for danskere, der er fastboende i udlandet. Hvis du har din hverdag i udlandet, er opfordringen, at du følger anvisningerne fra lokale myndigheder.

Læs rejsevejledningen for Malaysia.

Information om konkrete restriktioner i Malaysia opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Malaysia, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Malaysia som følge af COVID-19 pandemien.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Rejserestriktioner

Malaysia har indført indrejseforbud med enkelte undtagelser. Det betyder, at kun malaysiske statsborgere og enkelte grupper af udlændinge kan indrejse. 

Følgende persongrupper er undtaget for indrejseforbuddet:

- Personer med permanent opholdstilladelse
- Personer med Malaysia My Second Home (MM2H) (bemærk særlig forhåndsgodkendelse påkrævet. Der henvises til de malaysiske myndigheders særlige MM2H-hjemmeside (mm2h.gov.my)).
- Visse kritiske nøglemedarbejdere, der arbejder i kritiske sektorer
- Udlændinge med malaysisk arbejdsvisum. For de to sidstnævnte kategorier stilles der krav om en forhåndsgodkendelse fra de malaysiske myndigheder, som vedkommendes firma i Malaysia skal indhente. Mere detaljerede retningslinjer findes på hjemmesiden esdi.imi.gov.my . 

De konkrete betingelser, procedurer og retningslinjer er ikke klare, og man bør forvente en ujævn implementering.

Undtagelserne vedr. udlændinge med malaysisk arbejdsvisum synes forvaltet på en måde, som skaber størst sandsynlighed for forhåndsgodkendelse, hvor den pågældende efter indførelsen af Movement Control Order i marts ikke hidtil har været i stand til at returnere til Malaysia. Derimod forventes under de gældende regler ikke stor lydhørhed over for udlændinge med malaysisk arbejdsvisum, som vælger at forlade Malaysia for at holde sommerferie i udlandet, og som efter ferien ønsker at returnere til Malaysia. Medmindre man har fast opholdstilladelse (Permanent Resident Status) bør man derfor nøje overveje risikoen for ikke at kunne returnere efter endt ferie i udlandet.  

Som udgangspunkt er erhvervsrejser til Malaysia ikke en mulighed i øjeblikket, grundet indrejserestriktioner og karantæneregler.

Generelt gælder det, at du ikke bør rejse til Malaysia uden en forudgående skriftlig bekræftelse fra de malaysiske immigrationsmyndigheder om, at du vil blive tilladt indrejse.

Landegrænserne er lukkede, med undtagelse af fragt. 

Passagerer på skibe og eller private både kan ikke forvente at få tilladelse til at gå fra borde.

Karantæneregler

Malaysia har indført 14 dages karantæne for personer, der tillades indrejse i Malaysia fra udlandet.

Der er mulighed for karantæne i eget hjem under visse betingelser, herunder en sporings-app på telefonen.

Du kan forvente en corona-test ved ankomst og en test i slutningen af karantæneperioden. Såfremt en test foretages i Danmark før afrejsen, og denne ved ankomsten til Malaysia ikke er mere end 72 timer gammel, kan der være mulighed for at slippe for en ny test ved ankomsten. Men som anført ovenfor er implementering af regler ujævn.

Hvis du testes positiv, selvom du er symptomfri, vil du blive indlagt på offentligt hospital.

Interne rejserestriktioner

Rejse mellem delstaterne på den malaysiske halvø er generelt tilladt.

Delstaterne Sarawak og Sabah har separate immigrationsregimer også i forhold til regler for karantæne og test. Der gælder således særlige regler for rejse mellem halvøen og delstaterne på Borneo. 

Du bør altid kontakte de lokale myndigheder og sikre at rejse til og fra de pågældende stater vil blive tilladt i dit konkrete tilfælde.

Transitmuligheder

Det er kun muligt at rejse i transit via Kuala Lumper i Malaysia.

Når du ankommer til Kuala Lumpur med fly, skal du opholde dig i den samme terminal. Den videre rejse fra Malaysia, må ikke kræve at du skal forbi immigrationskranken. Din baggage skal derfor også være tjekket ind til hele rejsen.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke udgangsforbud.

Forsamlingsforbud

Der er forsamlingsforbud for større grupper.

Mundbind

Sundhedsmyndighederne anbefaler mundbind i det offentlige rum, og lufthavne, visse butikker mv. har et krav om mundbind. 

Nedlukning / Genåbning

- De fleste arbejdsplader er åbne, selvom visse arbejder hjemme.

- Restauranter og cafeer er åbne, men med kortere åbningstider og restriktioner i forhold til fysisk afstand og registrering af personoplysninger.

- Teatre, biografer, koncertsale, barer, natklubber m.m. kan i princippet (med en række restriktioner) igen holde åbent.

- De fleste parker og pladser er åbne.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Myndighedernes centrale hotline er 03 8881 0200 / 03 8881 0600 / 03 8881 0700, hvis du har symptomer på COVID-19 eller brug for rådgivning.
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Du kan ikke forvente at få forlænget dit turistvisum pga. COVID-19, men myndigheder tillader i visse tilfælde kortere ”overstay”.

Hvis du overtræder reglerne, kan du risikere bøde, fængselstraf og/eller ”black-listing” for indrejse i Malaysia.

Det er muligt at forlænge arbejdsvisum, men der er lang ventetid.

Kontakt immigrationsmyndighederne eller din arbejdsplads agent for nærmere oplysninger.

Ambassaden behandler ikke sager om visum i Malaysia.

Udrejse af Malaysia

Der er begrænsede rejsemuligheder fra Malaysia til Danmark.


Qatar har fløjet uden afbrydelser dog med ændrede intervaller. 
KLM har igen enkelte flyvninger, men muligvis kun en begrænset periode.
Turkish Airlines har annonceret flyvninger, selvom der har været flere aflysninger. 

Flyafgange kan blive aflyst (eller ændret) med kort varsel, så du bør holde tæt kontakt med fly-/rejseselskabet.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board).

Indrejse i Danmark

Der blev indført kontrol ved alle Danmarks grænser lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19.

Personer, der ikke har dansk statsborgerskab, men som ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, hvis de ikke har et anerkendelsesværdigt formål.

Anerkendelsesværdige formål omfatter bl.a. det at have fast bopæl eller arbejde i Danmark.  

Læs mere om anerkendelsesværdige formål hos Rigspolitiet.

Spørgsmål om grænsekontrol, herunder vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under Rigspolitiet.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board).

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider
- De lokale myndigheder har ikke hjemmesider med COVID-19 oplysninger. Du bør derfor følge de lokale nydhedsmedier.

Lokale myndigheders hotlines
- Du kan kontakte sundhedsmyndighederne på deres hotlines: 03 8881 0200 / 03 8881 0600 / 03 8881 0700.

Lokale nyhedsmediers hjemmesider
- Malaysiakini
- The Star
- Malay Mail
- Bernama

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Malaysia eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.