Skip to content

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Malaysia.

Senest opdateret den 31-08-2020 kl. 13:13
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Malaysia som følge af COVID-19 pandemien.

Læs rejsevejledningen for Malaysia.

Information om konkrete restriktioner i Malaysia opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Malaysia, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Malaysia som følge af COVID-19 pandemien.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er altid op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder. Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser.

Den enkelte virksomhed bør minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet. Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Rejserestriktioner

Malaysia har indført indrejseforbud med enkelte undtagelser. Det betyder, at kun malaysiske statsborgere og enkelte grupper af udlændinge kan indrejse. 

Følgende persongrupper er undtaget for indrejseforbuddet:

- Personer med permanent opholdstilladelse
- Personer med Malaysia My Second Home (MM2H) (bemærk særlig forhåndsgodkendelse påkrævet. Der henvises til de malaysiske myndigheders særlige MM2H-hjemmeside (mm2h.gov.my)).

- Udlændinge med malaysisk arbejdsvisum. I denne kategori opereres med underkategorier. For flere af disse gælder det, at der stilles krav om en forhåndsgodkendelse af indrejse fra de malaysiske myndigheders side. Mere detaljerede retningslinjer findes på hjemmesiden esdi.imi.gov.my . Indehavere af Employment Pass (EP1) og Residence Pass Talent (samt medfølgende ægtefælle og børn) er i følge en erklæring fra de malaysiske immigrationsmyndigheder dateret den 19. juli 2020 undtaget fra at skulle søge indrejsetilladelse på forhånd, forudsat at de er udrejst fra Malaysia senest den 11. juli 2020. Det bemærkes imidlertid, at implementering har været ujævn. Dertil kommer, at nye regler, hvis status i forhold til gældende regler er uklare, jævnligt annonceres. Helt generelt anbefales det derfor at søge de malaysiske myndigheders godkendelse inden rejsen, jf. også nedenfor.  


I forbindelse med genindførsel af obligatorisk karantæne på karantænehoteller eller karantænecentre ved indrejse (se nedenfor) stiller de malaysiske myndigheder nu generelt en række krav før indrejse:

- at rejsende på forhånd downloader og udfylder et "Letter of Undertaking and Indemnity" (LoU) om bl.a. udgifter for det obligatoriske karantæneophold.  Dette LoU kan hentes på bl.a. følgende hjemmesider: www.kln.gov.my; www.imi.gov.my; www.nadma.gov.my. 

- at rejsende på forhånd indhenter en indrejsetilladelse fra den malaysiske ambassade i den rejsendes opholdsland. Den malaysiske ambassade for Danmark ligger i Stockholm. Indrejsetilladelsen vil bl.a. skulle forevises ved check-in og boarding.

Yderligere retningslinjer gælder ved ankomst. En mere detaljeret beskrivelse kan findes hos det malaysiske National Disaster and Management Agency (NADMA) på www.nadma.gov.my.

Der forventes under de gældende regler ikke stor lydhørhed over for udlændinge med malaysisk arbejdsvisum, som vælger at forlade Malaysia for at holde sommerferie i udlandet, og som efter ferien ønsker at returnere til Malaysia. Senest har den ordførende minister vedr. corona-spørgsmål udtalt, at man ikke vil tillade "expatriates" at forlade Malaysia for ferieophold i udlandet.

Som udgangspunkt er erhvervsrejser til Malaysia ikke en mulighed i øjeblikket, grundet indrejserestriktioner og karantæneregler.

Passagerer på skibe og eller private både kan ikke forvente at få tilladelse til at gå fra borde.

Karantæneregler

Malaysia har indført 14 dages karantæne for personer, der tillades indrejse i Malaysia fra udlandet.

Med virkning fra 24. juli 2020 skal alle indrejsende efter negativ covid-test i lufthavnen i karantæne i 14 dage på et karantænehotel eller karantænecenter efter de malaysiske myndigheders anvisning. Hjemmekarantæne er ikke længere en option. 

Der vil være covid-test ved ankomsten i Malaysia og igen i slutningen af karantæneperioden. Hvis du testes positiv, selvom du er symptomfri, vil du blive indlagt på offentligt hospital.

Interne rejserestriktioner

Rejse mellem delstaterne på den malaysiske halvø er generelt tilladt.

Delstaterne Sarawak og Sabah har separate immigrationsregimer også i forhold til regler for karantæne og test. Der gælder således særlige regler for rejse mellem halvøen og delstaterne på Borneo. 

Du bør altid kontakte de lokale myndigheder og sikre at rejse til og fra de pågældende stater vil blive tilladt i dit konkrete tilfælde.

Transitmuligheder

Det er kun muligt at rejse i transit via Kuala Lumper i Malaysia.

Når du ankommer til Kuala Lumpur med fly, skal du opholde dig i den samme terminal. Den videre rejse fra Malaysia, må ikke kræve at du skal forbi immigrationskranken. Din baggage skal derfor også være tjekket ind til hele rejsen.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke udgangsforbud.

Forsamlingsforbud

Der er forsamlingsforbud for større grupper.

Mundbind

Fra 1. august 2020 vil der være krav om mundbind i det offentlige rum.

Nedlukning / Genåbning

- De fleste arbejdsplader er åbne, selvom mange fortsat arbejder hjemme.

- Restauranter og cafeer er åbne, men med kortere åbningstider og restriktioner i forhold til fysisk afstand og registrering af personoplysninger.

- Teatre, biografer, koncertsale, barer, natklubber m.m. kan i princippet (med en række restriktioner) igen holde åbent.

- De fleste parker og pladser er åbne.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Myndighedernes centrale hotline er 03 8881 0200 / 03 8881 0600 / 03 8881 0700, hvis du har symptomer på COVID-19 eller brug for rådgivning.
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Du kan ikke forvente at få forlænget dit turistvisum pga. COVID-19, men myndigheder tillader i visse tilfælde kortere ”overstay”.

Hvis du overtræder reglerne, kan du risikere bøde, fængselstraf og/eller ”black-listing” for indrejse i Malaysia.

Det er muligt at forlænge arbejdsvisum, men der er lang ventetid.

Kontakt immigrationsmyndighederne eller din arbejdsplads agent for nærmere oplysninger.

Ambassaden behandler ikke sager om visum i Malaysia.

Udrejse af Malaysia

Der er begrænsede rejsemuligheder fra Malaysia til Danmark.


Qatar har fløjet uden afbrydelser dog med ændrede intervaller. 
KLM har igen enkelte flyvninger, men muligvis kun en begrænset periode.
Turkish Airlines har annonceret flyvninger, selvom der har været flere aflysninger. 

Flyafgange kan blive aflyst (eller ændret) med kort varsel, så du bør holde tæt kontakt med fly-/rejseselskabet.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board).

Indrejse i Danmark

Der blev indført kontrol ved alle Danmarks grænser lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19.

Personer, der ikke har dansk statsborgerskab, men som ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, hvis de ikke har et anerkendelsesværdigt formål.

Anerkendelsesværdige formål omfatter bl.a. det at have fast bopæl eller arbejde i Danmark.  

Læs mere om anerkendelsesværdige formål hos Rigspolitiet.

Spørgsmål om grænsekontrol, herunder vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under Rigspolitiet.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board).

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider
- De lokale myndigheder har ikke hjemmesider med COVID-19 oplysninger. Du bør derfor følge de lokale nydhedsmedier.

Lokale myndigheders hotlines
- Du kan kontakte sundhedsmyndighederne på deres hotlines: 03 8881 0200 / 03 8881 0600 / 03 8881 0700.

Lokale nyhedsmediers hjemmesider
- Malaysiakini
- The Star
- Malay Mail
- Bernama

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Malaysia eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.