Skip to content

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Malaysia.

Senest opdateret 12.01.2021 13.00
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Malaysia for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Læs rejsevejledningen for Malaysia.

Information om konkrete restriktioner i Malaysia opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Malaysia, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Malaysia. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Hvis du kommer hjem til Danmark fra en rejse, opfordres du til at tage en kviktest umiddelbart ved ankomst til Danmark. Der er gratis kviktestfaciliteter stillet til rådighed ved indrejse. Børn under 12 år er undtaget denne opfordring.

Samtidigt opfordres alle indrejsende kraftigt til at selvisolere sig i 10 dage, som kan afbrydes af at negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse. 

Rejsende skal følge myndighedernes anbefalinger ift. smitteforebyggende adfærd. Dvs. at bruge mundbind i offentlig transport samt følge anbefalinger om afstand samt hygiejne mv.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Rejserestriktioner

Malaysia har indført indrejseforbud med enkelte undtagelser. Det betyder, at kun malaysiske statsborgere og enkelte grupper af udlændinge kan indrejse. 

Følgende persongrupper er undtaget for indrejseforbuddet:

  • Personer med permanent opholdstilladelse
  • Personer med Malaysia My Second Home (MM2H) (bemærk særlig forhåndsgodkendelse påkrævet. Der henvises til de malaysiske myndigheders særlige MM2H-hjemmeside (mm2h.gov.my)).
  • Udlændinge med malaysisk arbejdsvisum. I denne kategori opereres med underkategorier. For flere af disse gælder det, at der stilles krav om en forhåndsgodkendelse af indrejse fra de malaysiske myndigheders side. Mere detaljerede retningslinjer findes her

Dertil kommer, at nye regler, hvis status i forhold til gældende regler er uklare, jævnligt annonceres. Helt generelt anbefales det derfor at søge de malaysiske myndigheders godkendelse inden rejsen, jf. også nedenfor.  

I forbindelse med genindførsel af obligatorisk karantæne på karantænehoteller eller karantænecentre ved indrejse (se nedenfor) stiller de malaysiske myndigheder nu generelt en række krav før indrejse:

- at rejsende på forhånd downloader og udfylder et "Letter of Undertaking and Indemnity" (LoU) om bl.a. udgifter for det obligatoriske karantæneophold.

- at rejsende på forhånd indhenter en indrejsetilladelse fra den malaysiske ambassade i den rejsendes opholdsland. Den malaysiske ambassade for Danmark ligger i Stockholm. Indrejsetilladelsen vil bl.a. skulle forevises ved check-in og boarding.

Der forventes under de gældende regler ikke stor lydhørhed over for udlændinge med malaysisk arbejdsvisum, som vælger at forlade Malaysia for at holde ferie i udlandet, og som efter ferien ønsker at returnere til Malaysia.

Erhvervsrejser til Malaysia kan i visse tilfælde være muligt, såfremt man er villig til at overholde indrejserestriktioner og karantæneregler. Læs mere her

Passagerer på skibe og eller private både kan ikke forvente at få tilladelse til at gå fra borde.

Karantæneregler

Malaysia har 7 dages hotelkarantæne under forudsætning af forevisning af negativ Covid-test ved indrejse (RT-PCR) for personer, der tillades indrejse i Malaysia fra udlandet. Såfremt der ikke kan forevises en negativ Covid-test ved indrejse er der krav  om 10 dages hotelkarantæne. 

Der vil yderligere være Covid-test ved ankomsten i Malaysia og igen i slutningen af karantæneperioden. Hvis du testes positiv, selvom du er symptomfri, vil du blive indlagt på offentligt hospital.

Interne rejserestriktioner

Rejse mellem delstaterne forbydes indtil den 26. januar 2021. 

Delstaterne Sarawak og Sabah har separate immigrationsregimer også i forhold til regler for karantæne og test. Der gælder således særlige regler for rejse mellem halvøen og delstaterne på Borneo. 

Du bør altid kontakte de lokale myndigheder og sikre at rejse til og fra de pågældende stater vil blive tilladt i dit konkrete tilfælde.

Transitmuligheder

Det er kun muligt at rejse i transit via Kuala Lumper i Malaysia.

Når du ankommer til Kuala Lumpur med fly, skal du opholde dig i den samme terminal. Den videre rejse fra Malaysia, må ikke kræve at du skal forbi immigrationskranken. Din baggage skal derfor også være tjekket ind til hele rejsen.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

* Seneste restriktioner er foreløbigt gældende til den 26. januar 2021*

De malaysiske myndigheder har fra den 13. januar 2021 indført yderligere restriktioner, og herunder i hovedstaden Kuala Lumpur. Der er indført forbud mod rejser mellem stater. Essentielle økonomiske aktiviteter (supermarkeder og apoteker) er tilladte, mens skolerne er lukkede.

Danskere mindes om, at der for udlændinge er et generelt krav om at medbringe identifikation (dvs. som minimum kopi af pas og visum, selvom man kan blive mødt med krav om originaldokumenter eller bekræftede kopier). 


Udgangsforbud

Der er ikke udgangsforbud.

Forsamlingsforbud

Der er forsamlingsforbud for større grupper.

Mundbind

Der er krav om mundbind i det offentlige rum hvor flere personer opholder sig eller hvor det ikke er muligt at holde afstand, samt i indkøbscentre mv.

Nedlukning / Genåbning

- Myndighederne opfordrer til, at der i videst muligt omfang arbejdes hjemme 

- Restauranter og cafeer er er lukkede  men med mulighed for take aways.

- Teatre, biografer, koncertsale, barer, natklubber m.m. er ikke åbne.

- De fleste parker og pladser er åbne, men vær opmærksom på restriktioner for børn.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Myndighedernes centrale hotline er 03 8881 0200 / 03 8881 0600 / 03 8881 0700, hvis du har symptomer på COVID-19 eller brug for rådgivning.

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Danskere med turistvisum ("social pass") er siden marts 2020 blevet opfordret til at rejse ud af Malaysia. Du kan ikke forvente at få forlænget dit turistvisum pga. COVID-19, men myndighederne tillader i visse tilfælde kortere ”overstay”. Deadlinen for udrejse er løbeende blevet forlænget, men du bør forhøre dig med de malaysiske myndigheder.

Hvis du overtræder reglerne, kan du risikere bøde, fængselstraf og/eller ”black-listing” for indrejse i Malaysia.

Det er muligt at forlænge arbejdsvisum, men der er lang ventetid.

Kontakt immigrationsmyndighederne eller din arbejdsplads agent for nærmere oplysninger.

Ambassaden behandler ikke sager om visum i Malaysia.

Udrejse af Malaysia

Der er begrænsede rejsemuligheder fra Malaysia til Danmark, omend Qatar har fløjet uden afbrydelser dog med ændrede intervaller. 

En række andre flyselskaber genoptager fra tid til anden flyvningen til Malaysia.


Flyafgange kan blive aflyst (eller ændret) med kort varsel, så du bør holde tæt kontakt med fly-/rejseselskabet.

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Indrejse i Danmark

Hvis du ikke er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse ind i Danmark afhængigt af, hvilket land du har bopæl i. 

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. 

Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Med de nye skærpede indrejserestriktioner nægtes udlændinge med bopæl i udlandet som udgangspunkt indrejse i Danmark. Det betyder, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark samt skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test. 

 

Der er endvidere indført et generelt flyveforbud mod transport af passagerer, herunder danske statsborgere, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24 timer før afgang. Forbuddet gælder flyvninger fra hele verden til alle danske lufthavne. Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet, men opfordres til at blive testet. Læs mere: www.coronasmitte.dk

Du kan få et overblik over testmulighederne i større transitlufthavne her.

 

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider
De lokale myndigheder har ikke hjemmesider med COVID-19 oplysninger. Du bør derfor følge de lokale nydhedsmedier.

Lokale myndigheders hotlines
Du kan kontakte sundhedsmyndighederne på deres hotlines:

  • 03 8881 0200
  • 03 8881 0600
  • 03 8881 0700

Lokale nyhedsmediers hjemmesider

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Malaysia, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.